Analýza firem a projektů

Zpracujeme všestranný rozbor firmy 

 • zhodnocení organizační struktury a provázanosti činností,
 • analýzu efektivnosti a účelnosti využití lidských a finančních zdrojů,
 • analýzu využití majetku a hodnoty aktiv a pasiv,
 • analýzu účelnosti vynaložených nákladů,
 • prověření postupu při vymáhání pohledávek,
 • analýzu racionálního využití komerční spolupráce a externích poradců,
 • analýzu účinnosti počítačové podpory, marketingu a PR.

  Zpracujeme analýzu trhu

 • prověříme velikost relevantního trhu, jeho strukturu, dynamiku vývoje a růstový potenciál,
 • zpracujeme výzkum tržního potenciálu vašeho výrobku, doporučíme, jak minimalizovat rizika jeho uvedení na trh 
 • zhodnotíme působení přímé i nepřímé konkurence na relevantním trhu
 • zpracujeme proof-of-concept vašeho výrobku/služby a následně otestujeme  na trhu v podobě prototypu či v pilotním provozu

  V ekonomicko-právním auditu 

 • oceníme hodnotu movitého i nemovitého majetku, hodnotu pohledávek a hodnotu obchodních smluv a investic,
 • upozorníme vás na finanční a právní rizika závazků, smluv, soudních sporů, na rizika plynoucí z organizačních norem, pracovních a kolektivních smluv, na rizika podrozvahových závazků

  V personálním auditu  

 • zjistíme, kdo je pro vás největším přínosem, kdo není plně využitý a kdo je pro vás největším rizikem či zátěží.
 • VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023